Trafikverket Sthlm beställer översyn och förbättringar av Maskin och Arbetsmiljösäkerheten på 3st. broar över Göta Kanal i Östergötland, de berörda broarna är Norsholm inre vägbro, Borensberg och Sjöbacka.