Ytterligare projekt för Byggbusarna har avtalats, det är det gamla brohuset i Tåtorp vid Göta Kanal i Västergötland som skall både rustas upp och byggas ut.
Projektet omfattar även renovering av Hydrauliken samt byte av farbana av trä.
Byggbusarna kommer även att restaurera ledverk i Brosundet, renovera brokur i Forsvik reparera avvisare i Norrkvarn mm.
Ett annat spännande projekt är att på prov montera ett nytt staket vid Lyrestad för att dels förstärka det visuella intrycket men framför allt minska risken för klämskador på person och husdjur.
Provet skall sedan utvärderas och förhoppningsvis kunna öka säkerheten vid flertalet av de öppningsbara broarna utefter vår Kanaler.