Byggbusarna kommer att få det svettigt under vintern då Sjöbacka Rullbro i Östergötland, ( som förövrigt ligger nära Cloettafabriken ), skall få nytt betongfundament, sjökanalisation samt div. både mekaniska och elektriska förbättringar.
Projektet omfattar även vissa stenarbeten med kanalens originalstenar från tidigt 1800 tal, försiktighet iakttages.