BUS AB erhåller beställning på nytt styrsystem för Bro på Rv. 45 vid Köpmannebro.
BUS AB erhåller ytterligare ett uppdrag åt Norska Statens Vegvesen