BUS AB söker flexibel, självständig och initiativrik Industrielektriker för etablering i Mariestad.

BUS AB Tecknar avtal med Lecor beträffande nytt styr och elsystem på Västra kanalbron i Härnösand. Projektet kommer att utföras Hösten/vintern 2015-2016 och skall vara klart till säsongen sommaren 2016.