BUS AB erhåller uppdrag av Trafikverket på renovering av svängbro över Göta Kanal i Riksberg Västergötland, uppdraget omfattar hydrauliksystem, styrsystem, trafiksignaler och bomdriv.

BUS AB genomför byte av slitlager på Ljungs Västra Rullbro över Göta Kanal i Östergötland, entreprenaden genomförs i samarbete med DAB