BUS AB erhåller beställning av trafikverket på ombyggnation av Norrkvarns rullbro till Elmekanisk drift.
Uppdraget omfattar även byte av styrsystem samt trafiksignaler och bomdriv.

BUS AB får i uppdrag av TRV att genomföra undersökningar kring markförhållandena vid Sjöbacka Rullbro, bron har under säsongen konstaterats ha en undermålig grundläggning.