BUS AB Tecknar avtal med TRV på Drift och Underhåll av de öppningsbara broarna över Göta kanal i Östergötland.
BUS AB Tecknar avtal med TRV på Manövrering av öppningsbara broar i Mälardalen, de berörda broarna är Hjulsta, Kvicksund, Stallarholmen och Kungsör.
BUS AB Tecknar avtal med Strängnäs kommun på Manövrering av Tosteröbron.