BUS AB får i uppdrag att installera fjärrstyrningsutrustning på slussarna samt den öppningsbara bron i Falsterbo.
Fjärrstyrningen skall skötas av Sjöfartsverkets Kanal Central i Trollhättan.

BUS AB får i uppdrag av DAB att leverera och montera Bom driv och vägportal till Jordfallsbron över Göta älv..