BUS AB erhåller uppdrag av TRV för Drift och Underhåll av Styr och Övervaknings utrustning på broarna i Falsterbo och Hasslö