Trafikverket beställer nytt sjökablage samt kanalisation till Säffle E45 bron.
STing AB beställer nytt styrsystem till Säffle stadsbro.