BUS AB erhåller beställning på utökat fibernät på Uddevallabron.