Peab Sverige AB beställer nytt kamerasystem för fjärrmanövrering av Bångsbron i Sandviken.
Entreprenaden omfattar även nytt fiberkablage samt nya väg och sjötrafiksignaler.