Bus AB har fått i uppdrag att renovera Strømsund bru i Kopervik på Norska vestlandet åt Statens vegvesen.
Projektet omfattar reparationer av stål och betong samt utbyte elsystem.