Bus AB utför drift, underhåll och manövrering av åkvagn under Älvsborgsbron i Göteborg.