Bus AB utför flytt och utbyte av bommar och signalanläggningar samt installation av övervakningskamera på Stora Köpmannebro.
Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljösäkerheten vid underhålls arbete.