Nytt Drift och Underhålls avtal med Trafikverket har tecknats för en period om 5 år.
De berörda broarna är belägna i Värmlands och Västra Götalands län.
Avtalen omfattar Elutrustning samt Jourtjänst.