Bus AB åtar sig Drift och Underhåll av styr och övervaknings system på öppningsbar bro över Sotenkanalen.