Nyanställd Tekniker!
Thomas ”Hinken” Svensson hälsas mycket varm välkomen till BUS AB
Thomas kommer närmast från NEA gruppen där han arbetat som servic och industrielektriker under många år.
Förutom ett gott humör kommer han även att tillföra BUS kompetens inom den fiberoptiska världen.