BUS har levererat ny belysning för pyloner på Uddevallabron. All ny belysning är av LED-typ och för övre delen av pylonen kan valfri färg väljas.

bla2