BUSAB räknar hem uppdaget med drift & underhåll av öppningsbara broar över Dalslands kanal