BUSAB räknar hem uppdraget att sänka Dalbobron med 30mm.
Beställare, Vänersborgs kommun