OLIDEVÄGEN 6 | 461 34 TROLLHÄTTAN | 0520 – 123 20 | INFO@BUSAB.NU

Bro Underhåll & Service BUS AB är ett företag med våra rötter sprungna ur el, bygg, teknik, hydraulik och installationsbranschen. Med det står vi mycket väl rustade för att möta uppdrag inom olika segment i dessa kategorier. Våra uppdragsgivare kommer framförallt från offentlig förvaltning men även den privata industrin är ett växande kundsegment hos oss. När du som kund kontaktar oss strävar vi efter att du alltid ska känna dig väl omhändertagen, professionellt bemött och framförallt nöjd med våra tjänster.

Referensprojekt

Elteknik är grunden och ryggraden i BUS breda kunskapsbas vi utför det mesta inom de flesta områden såsom Elkraft & Belysning, Styr & Övervakning, Kamera & Ljud, Larm & Passage, Fiber & Nätverk osv.

Exempel på olika anläggningar och kunder är t ex:

 • Styrsystemsbyte på en lång rad öppningsbara broar åt Trafikverket, Sjöfartsverket och ett antal kommuner.
 • Fjärrmanöverutrustning till Broar, slussar och arenatak.
 • Larm & Passagesystem åt offentlig förvaltning och flygplatser.
 • Industriellt Drift och Underhåll på Värmeverk, kraftverk, reningsverk, broar, slussar, tunnlar mm.
 • Kraft och belysningsinstallationer både inom Industri och förvaltning.
 • Solcellsinstallationer åt både Privat och offentlig sektor.
 • Områdesskydd såsom el-stängsel larm och kameraövervakning.

Mekanik och Hydraulik är två viktiga hörnstenar i verksamheten och något som vi ser växer allt mer, vi utför både DoU samt nyinstallationer av såväl Hydraulsystem som Mekaniska konstruktioner som tex:

 • Renovering av Hydraulsystem på öppningsbara broar och slussar
 • Utbyte av såväl rörliga som fasta brolager
 • Arbetsplattformar för bättre arbetsmiljö
 • Ombyggnad av bagageband
 • Nytillverkning och montage av bl a Bryggeriutrustning och rörliga servicevagnar

Bromanövrering – en viktig samhällsfunktion!

Det var bl a ett bromanöverkontrakt som lade grunden till dagens BUS. Detta är uppdrag som vi tar på största allvar och med stolthet utför!

Vi manövrerar och utbildar både i Fjärr och lokalt ute på broarna, Hasslöbron i Karlskrona skärgård manövreras från vårt kontor i Trollhättan medan den mycket vackert belägna Sotebron över Sotekanalen mellan Hunnebostrand och Smögen bemannas av BUSar året runt, stanna gärna till och njut av utsikten när ni passerar denna Västkustpärla!

Skulle ni känna ett trängande behov av att utbilda brovakter är även detta något vi kan stå till tjänst med!

BUS byggarna bygger bra broar!

Förutom broar så är även de mångsysslare, vi innehar betongklass 1 vilket är en förutsättning för att kunna jobba med betongkonstruktionerna i de flesta av de anläggningar vi är verksamma på, vatten nära byggnadsverk i såväl trä och betong som stål och sten är sådan vi gillar allra mest, dock slinker det med ett och annat tak byte och altan bygge på den privata sidan också när andan faller på!

 • Renovering av Turbinstation från förra sekelskiftet.
 • Reparation och renovering av träbroar
 • Nybyggnation av Motorlabb för emissionsmotorer
 • Restaurering av historiska industrifastigheter
 • Renovering av Vattentorn och kraftstationer
 • Bryggor, ledverk och manöverhus
 • Betongreparationer och fundament